Over de beroepen

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) kent vier psychologische beroepen. De Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het overkoepelend orgaan voor deze beroepen op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht. Hieronder volgt per beroep een korte omschrijving.