Commissie Registratie en Toezicht

De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) heeft drie groepen van taken. De eerste groep ligt op het terrein van de registers van specialisten-gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG). De tweede groep betreft het toezicht op de vier psychologische beroepen van de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Tot slot is de CRT verantwoordelijk voor het opleidingsregister.

Registratie
Voor de specialismen houdt de CRT de specialistenregisters. Op dit moment zijn dit de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. De CRT besluit over de inschrijving, herregistratie en herintreding van specialisten maar ook over de doorhaling van een registratie.

Toezicht
Wat betreft het toezicht adviseert de CRT de Minister van VWS over de aanwijzing van de opleidingsinstellingen voor de basisberoepen en erkent de CRT de opleidingsinstellingen voor de specialismen. Daarnaast besluit de CRT over de erkenning van de hoofdopleiders en de praktijkopleidingsinstellingen voor de opleiding tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut besluit de CRT over de kwaliteitserkenning van de hoofdopleiders en de praktijkopleidingsinstellingen.

Opleidingsregister
In het opleidingsregister staan alle gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen die in opleiding zijn.