De FGzPt en de beroepsverenigingen

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is door de beroepsverenigingen opgericht.

Specifieke taak
De FGzPt heeft een specifieke, deels wettelijk verankerde, taak op het gebied van erkenning van en toezicht op opleidingen tot de beroepen gz-psycholoog en psychotherapeut en de instelling en registratie van specialismes. Hiervoor fungeert de FGzPt als aanspreekpunt voor de overheid. Kwaliteitsborging in de breedte, belangenbehartiging van en dienstverlening aan beroepsbeoefenaren zijn taken van de beroepsverenigingen. Lidmaatschap van de beroepsverenigingen is daarom van belang. Opname in registers van de FGzPt geldt niet als vervanging hiervan.

Leden van de FGzPt
De vereniging FGzPt heeft drie leden: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP; in oktober 2022 gefuseerd met de voormalige NVGzP, de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).