Erkenning Praktijkopleidingsinstellingen

Wilt u de klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen van de toekomst opleiden? Dan heeft u een erkenning nodig van de CRT. Ook kunt u bij de CRT een kwaliteitserkenning aanvragen als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en/of psychotherapeut. Deze (kwaliteits)erkenningen kunt u aanvragen via het register van  praktijkopleidingsinstellingen (POI-register). Een (kwaliteits)erkenning heeft landelijke dekking. De opleidingsinstellingen oefenen het inhoudelijk toezicht uit op de praktijkopleidingsinstellingen.

Erkenning aanvragen
Wanneer u als praktijkopleidingsinstelling (POI) door de CRT erkend wilt worden, dient u eerst een erkenningsvisitatie aan te vragen bij een van de erkende opleidingsinstellingen. Als u na een visitatie door de opleidingsinstelling een positief advies heeft gekregen, dient u de (kwaliteits)erkenning voor deze opleiding bij de CRT aan te vragen via het POI-register.

Heeft u al een account?
Als u al een account in het POI-register heeft, kies dan 'Inloggen POI-register'. Nadat u bent ingelogd kunt u met de button ‘extra erkenning’ het verzoek tot erkenning van een nieuwe opleiding aanvragen en het visitatierapport met het advies van de opleidingsinstelling uploaden.

Indien u een aanvraag wilt indienen voor het verlengen van een reeds bestaande erkenning, kunt u bij de betreffende erkenning klikken op ‘dossier indienen’ en bij de aanvraag het nieuwe visitatierapport met het advies van de opleidingsinstelling uploaden. 

Heeft u nog geen account?
In het geval uw instelling nog nooit eerder heeft opgeleid en u een eerste (kwaliteits)erkenningsaanvraag wilt indienen, dient u eerste een account aan te maken. Kies dan 'Aanmaken nieuwe account'. Nadat uw account is aangemaakt kunt u via het register een verzoek tot (kwaliteits)erkenning aanvragen.

Inloggen POI-register Aanmaken nieuw account

Vragen?

Hebt u vragen? Raadpleeg dan de handleiding en de FAQ.

Handleiding register praktijkopleidingsinstellingen (POI-register)

Archief

FAQ's POI-register

Archief

Staat het antwoord op uw vraag hier niet in? Neem dan contact op maandag en donderdag van 09:30 tot 13:00 uur met het telefonisch spreekuur van het bureau van de FGzPt via 085 30 35 302 of stuur een mail naar opleidingsregister@fgzpt.nl.

Voor inhoudelijke vragen over uw erkenning als praktijkopleidingsinstelling kunt u mailen naar registratiecommissie@fgzpt.nl.