Accreditatie bij- en nascholing

Om voor herregistratie als specialist in aanmerking te komen, moet u binnen uw registratietermijn van vijf jaar minimaal 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. Bekijk de scholingsagenda.

Sinds 1 april 2014 worden zowel patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden uren geaccrediteerd mits zij aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast levert alle bij- en nascholing die per 1 april 2014 wordt geaccrediteerd evenveel uren op voor klinisch psychologen als klinisch neuropsychologen.

Accreditatieverzoek door de specialist
Sinds 1 april 2014 kunt u als specialist zowel in het buitenland als in Nederland gevolgde bij- en nascholing ter accreditatie aanbieden. U kunt een accreditatieverzoek indienen nadat de scholingsactiviteit is afgerond. Ook mag de organisator van de bij- of nascholing niet al eerder om accreditatie hebben verzocht. U kunt zowel genoten als gegeven bij- en nascholing ter individuele accreditatie aanbieden.Deze individuele aanvraag kunt u via uw digitale dossier indienen (toevoegen niet-geaccrediteerde bij- en  nascholing.

Bij uw aanvraag dient u alle benodigde informatie over de bij- en nascholing mee te sturen. De kosten voor een individuele aanvraag zijn €36,30 (inclusief btw).

Handleiding

Handleiding individuele accreditatie aanvragen