Accreditatiecommissie

Aanbieders van bij- en nascholing kunnen voor hun onderwijsaanbod accreditatie aanvragen voor de herregistratie van specialisten. Specialisten kunnen ook accreditatie aanvragen voor gevolgde bij- en nascholing. De Accreditatiecommissie Herregistratie oordeelt over de aanvraag.