Accreditatiecommissie

Aanbieders van bij- en nascholing kunnen voor hun onderwijsaanbod accreditatie aanvragen voor de herregistratie van specialisten. Specialisten kunnen ook accreditatie aanvragen voor gevolgde bij- en nascholing. De Accreditatiecommissie Herregistratie oordeelt over de aanvraag.

De accreditatiecommissie heeft besloten om accreditatietermijnen met uitvoeringsgegevens in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 automatisch te verlengen met 6 maanden.

Tevens zal de accreditatiecommissie coulant omgaan met wijzigingen in de uitvoering van geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten, zoals het online aanbieden van de activiteit of het verplaatsen van de uitvoering naar een latere datum dan de automatische verlenging. U wordt wel verzocht om de accreditatiecommissie over dergelijke wijzigingen te informeren via: accreditatiecommissie@fgzpt.nl