Herintreden

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen van wie de registratie is doorgehaald, kunnen aan de CRT om herintreding verzoeken. De eisen voor herintreding staan in het Besluit specialisme klinische psychologie en het Besluit specialisme klinische neuropsychologie (zie Besluiten van het College).
Samengevat komen deze erop neer dat u moet voldoen aan de eisen van herregistratie. Als u niet aan deze eisen voldoet, dient u een individueel scholingsprogramma te volgen om in aanmerking te komen voor herintreding.

Procedure
U kunt uw verzoek voor het openen van een herintredingsdossier telefonisch of per e-mail indienen bij de afdeling Registratie en Herregistratie. De contactgegevens voor deze afdeling kunt u vinden onderaan onze Homepage. Na ontvangst van uw verzoek om herintreding wordt een digitaal herintredingsdossier voor u opengesteld. U ontvangt hiervan een bevestiging per brief.

Na openstelling van uw digitale herintredingsdossier kunt u de bewijsstukken aanleveren om aan te tonen dat u in de afgelopen tijd heeft voldaan aan de herregistratie-eisen voor zowel werkervaring en deskundigheidsbevordering. Indien u alle benodigde stukken heeft toegevoegd aan uw herintredingsdossier, kunt u via het digitale herintredingsdossier een herintredingsverzoek indienen. Na ontvangst van uw herintredingsverzoek (incl. betaling) neemt de CRT uw verzoek in behandeling. Indien blijkt dat u heeft voldaan aan de gestelde eisen, ontvangt u hierover een besluit van de CRT. 

Kosten
De behandeling van een verzoek tot herrintreding kost € 559,02 inclusief 21% BTW (€ 462,- exclusief BTW) voor het reguliere tarief. Het kortingstarief voor herregistratie is €447,70 inclusief 21% BTW (€370,- exclusief BTW). Het kortingstarief geldt alleen voor aanvragers die een lidmaatschap hebben bij het NIP, de NVO en/of de NVP.