Praktijkopleidingsinstellingen

Ten behoeve van de opleidingen beheert de CRT twee verschillende registers waarin praktijkopleidingsinstellingen kunnen inloggen: het Opleidingsregister en het register van praktijkopleidingsinstellingen (POI-register).

Voor meer informatie over de inschrijving van een praktijkopleidingsinstelling in het POI-register (waarbij de gebruikersnaam voor het inloggen begint met 'POI-') kunt u terecht op deze webpagina.

Het Opleidingsregister levert relevante informatie aan de NZa, DUS-I en TOP-opleidingsplaatsen voor de toekenning van subsidies aan praktijkopleidingsinstellingen, de zogenoemde beschikbaarheidbijdragen. Daarnaast levert het register ook cijfers aan ten behoeve van de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Het is daarom noodzakelijk dat de gegevens in het Opleidingsregister tijdig en correct geregistreerd staan. Het is de eindverantwoordelijkheid van de praktijkopleidingsinstellingen om de gegevens in het Opleidingsregister actueel te houden. De gebruikersnaam voor het inloggen voor dit register begint met 'FGzPt-'.

Meer informatie over het opleidingsregister