Opleidingsschema

In het opleidingsregister wordt voor iedere opleideling een opleidingsschema geregistreerd. Hierin staan de start- en einddatum van de praktijkopleiding en het aantal contracturen per week volgens de leerarbeidsovereenkomst met de praktijkopleidingsinstelling. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de berekening van de beschikbaarheidbijdrage/subsidie en het historisch opleidingsvolume (onderdeel van de toewijzing instroomsubsidieplaatsen). Het is dus heel belangrijk dat deze gegevens kloppen en actueel zijn. Hiervoor zijn de opleideling en de praktijkopleidingsinstelling verantwoordelijk. 

Hoe een opleidingsschema moet worden ingevuld en welke informatie er nog meer in moet worden verwerkt (denk aan onderbreking van praktijkuren, zwangerschapsverlof, ziekteverlof), is te lezen in onze handleidingen


Instructiefilm registreren opleidingsschema

Onderstaande instructiefilm geeft uitleg over het belang van de vastlegging van de opleidingsgegevens van deelnemers aan de opleidingen en de wijze waarop een wijziging van een opleidingsschema in het opleidingsregister wordt geregistreerd.