Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met een besluit van de CRT dat direct of indirect betrekking heeft op de erkenning als (waarnemend) hoofdopleider, opleidingsinstelling of praktijkopleidingsinstelling? Dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Uw bezwaar wordt behandeld door een onafhankelijke adviescommissie. Na advies van de adviescommissie beslist de CRT op uw bezwaarschrift. Bent u het daarna nog niet eens bent met het besluit van de CRT? Dan kunt u beroep instellen bij de civiele rechter.

Bezwaarschrift sturen 

Uw bezwaar tegen een besluit van de CRT moet u binnen zes weken na de dagtekening van het (definitieve) besluit schriftelijk indienen bij de CRT. Een bezwaarschrift moet de volgende informatie bevatten:

  • uw naam en adres;
  • een dagtekening;
  • een omschrijving/kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • de gronden van het bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
Commissie Registratie en Toezicht
Postbus 2713
3500 GS Utrecht
of per mail via registratiecommissie@fgzpt.nl.

Procedure

  • Na ontvangst legt de CRT legt uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk voor aan de onafhankelijke adviescommissie.
  • In de meeste gevallen nodigt de adviescommissie u uit voor een hoorzitting om uw bezwaren mondeling toe te lichten.
  • Bij de hoorzitting is een vertegenwoordiger van de CRT aanwezig.

Beroep bij de rechter
Indien u het niet eens bent met het besluit van de CRT op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de civiele rechter.

Bij deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet van toepassing.