Opleidingsregister

Sinds 1 januari 2014 is het Opleidingsregister ondergebracht bij de FGzPt. In het Opleidingsregister staan alle personen die in opleiding zijn tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut. Elke nieuwe 'opleideling' moet zich zelf inschrijven in het Opleidingsregister. Het Opleidingsregister registreert de gegevens ten behoeve van onder andere de beschikbaarheidbijdrage en ramingen van het Capaciteitsorgaan.

Het Opleidingsregister wordt, net zoals het POI-register, beheerd door de Commissie Registratie en Toezicht (CRT).

Meer informatie