Klinisch psycholoog

In 2005 is de klinisch psycholoog erkend als specialisme van de gezondheidzorgpsychologie. De klinisch psycholoog beschikt over een specialistische deskundigheid op het gebied van de diagnostiek en behandeling bij complexe vormen van psychopathologie. Kenmerkend voor deze specialistische deskundigheid is het vermogen om in diagnostiek, indicatiestelling en behandeling kennis vanuit meerdere theoretische disciplines en invalshoeken en met betrekking tot meerdere gebieden van het individuele functioneren van een pati├źnt en van de context waarin hij leeft te combineren.

De klinisch psycholoog beschikt ook over deskundigheid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en de incorporatie daarvan in zijn professioneel handelen. Hierdoor is hij niet alleen in staat wetenschappelijk gefundeerde kennis toe te passen, maar ook een bijdrage te leveren aan zorginnovatie en de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis van theorie├źn en methoden met betrekking tot diagnostiek en behandeling.

De klinisch psycholoog is daarnaast vaak actief als leidinggevende of supervisor en volgt de ontwikkelingen in de zorg en de wetenschap op de voet.

Welke opleiding heeft een klinisch psycholoog?
In 2003 is de specialistenopleiding tot klinisch psycholoog gestart. Alleen gezondheidszorgpsychologen kunnen de opleiding volgen. De opleiding is een combinatie van praktijk (werken onder supervisie) en theorie (cursorisch onderwijs). De opleiding duurt vier jaar na de registratie als gezondheidszorgpsycholoog.

De opleiding tot klinisch psycholoog kent twee varianten: Volwassenen & Ouderen en Kinderen en Jeugd. De opleidingseisen worden vastgesteld door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP). Het toezicht op de opleidingsinstellingen is in handen van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT).

Waar werkt een klinisch psycholoog?
De klinisch psycholoog is een specialist. Hij of zij is dan ook vooral te vinden in de gespecialiseerde gezondheidszorg. Een belangrijk werkterrein is de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast werken klinisch psychologen in algemene ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, kinder-psychiatrische instellingen en TBS-klinieken. Veel klinisch psychologen hebben een eigen praktijk, al dan niet in combinatie met een functie binnen een instelling.

Nederland telt ongeveer 2.000 klinisch psychologen.