Documenten (her)registratie

Bewijsformulieren

Voordat u de formulieren invult dient u eerst het bewijsformulier op uw computer op te slaan en vervolgens te openen (met een PDF programma zoals Adobe of Foxit)

Let op: enkele bewijsformulieren moeten (deels) worden ingevuld en worden ondertekend door iemand anders dan de specialist zelf, zoals een werkgever, accountant/administrateur, supervisor of opleidingsinstelling.

Voor het downloaden van de bewijsformulieren heeft u de nieuwste versie van Acrobat reader nodig.

Werkervaring


Werkervaring vrijgevestigd/ZZP-er (overeenkomst van opdracht)

Archief

Werkervaring in loondienst

Archief

Werkervaring promotiewerkzaamheden

Archief

Bij- en nascholing


Gegeven onderwijs aan de opleiding tot KP of KNP

Archief

Gegeven onderwijs van geaccrediteerde bij- en nascholing

Archief

Intercollegiale toetsing


Intervisie: intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden tot 1 januari 2022 konden tot 1 juli 2022 aangeleverd worden middels een intervisieformulier. Intervisie die plaatsvond op of na 1 januari 2022 wordt opgevoerd door de moderator.

Archief

Genoten supervisie KP

Archief

Genoten supervisie KNP

Archief

Genoten CRT-visitatie als opleidingsinstelling

Archief

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten


Auteur of medeauteur van artikel in tijdschrift/(hoofdstuk)boek/bundel/posterpresentatie

Archief

Hoofdredacteur, redactielidmaatschap of auteur testuitgave

Archief

Lidmaatschap vakinhoudelijke commissie

Archief

Lidmaatschap bestuur wetenschappelijke of beroepsvereniging

Archief

Gegeven scholing aan de opleiding GZ-psycholoog/psychotherapeut/psychiater

Archief

Uitvoeren kwaliteitsvisitatie als lid van visitatiecommissie

Archief

Overige verklaringen


Verklaring aanpassingsstage / individueel scholingsprogramma (buitenslands gediplomeerden of herintreders)

Archief

Handleidingen

Handleiding (her)registratiedossier specialisten

Archief

Handleiding PE-online app voor herregistratie

Archief

Handleiding uitdraaien uittreksel specialistenregister

Archief

Buitenlands gediplomeerden

Aanvraagformulier buitenslands gediplomeerde gezondheidszorg-psycholoogspecialist

Archief