College

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) stelt kwaliteitsnormen op voor de opleidingen en de erkenning van (praktijk)opleidingsinstellingen en opleiders in de basisberoepen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut. Verder stelt het CSGP regels op voor de opleiding, herregistratie en herintreding voor de specialismen van de Gezondheidszorgpsycholoog. 
Inzake de basisberoepen adviseert het CSGP de Minister van VWS namens het veld over de desbetreffende AMvB's.