Vrijgevestigde werkervaring

Vrijgevestigde werkervaring op basis van Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1 januari 2022 vervalt het DBC-systeem en treedt het Zorgprestatiemodel in werking. Een uitdraai aantonen voor uw vrijgevestigde werkzaamheden aan de hand van een DBC-uitdraai is dan niet meer mogelijk. Naast dat u de vrijgevestigde werkervaring kunt aantonen met een verklaring van een accountant, boekhouder of administrateur, kunt u ook een uitdraai aanleveren van uw zorgverzekeraar of (indien mogelijk) EPD-systeem waarop de door u uitgevoerde prestaties staan. Aan de hand van het aantal prestaties worden de facturabele uren berekend. Hoe wij de uren werkervaring berekenen aan de hand van het ZPM staat beschreven in de Beleidsregel Herregistratie. Daarnaast kunt u zelf gebruik maken van ons rekenmodel hieronder om te kijken hoe u ervoor staat.

Let op: de opslag voor de werkervaring dient u of de accountant niet zelf te berekenen. Dit doen wij voor u nadat u het bewijsformulier heeft aangeleverd.

Rekenmodel vrijgevestigde werkervaring ZPM

Archief