Evaluatie leidt tot verbeteringen moderatorsysteem voor intervisie

25/3/2024
Afbeelding nieuwsberichten

Het moderatorsysteem voor intervisie is door gebruikers beoordeeld met een 7,8. Dat blijkt uit een digitale evaluatie van de Commissie Registratie en Toezicht. Uit de evaluatie kwam ook een aantal verbeterpunten naar voren, waarvan een deel inmiddels is uitgevoerd.

De evaluatie is gehouden onder specialisten en medewerkers van het FGzPt-bureau. Sinds 2022 dienen intervisiebijeenkomsten te worden opgevoerd door een moderator die binnen de intervisiegroep is aangewezen. De moderator voert de intervisie in het moderatorregister in en geeft daarbij aan welke specialisten (KP of KNP) hierbij aanwezig waren, zodat de intervisiebijeenkomst na opvoer door de moderator gelijk met accreditatiepunten wordt opgenomen in de herregistratiedossiers van de deelnemende specialisten. Deze aanpak heeft de administratieve last voor de specialisten en het FGzPt-bureau flink verminderd.

Uit de evaluatie bleek dat het nieuwe moderatorsysteem over het algemeen positief wordt beoordeeld. De specialisten gaven gemiddeld een beoordeling van 7,8 voor deze manier van opvoeren van intervisie. Ze ervaarden significant minder administratieve last (een 8,14 gemiddeld op een likertschaal van 0-10) dan vóór de introductie van het moderatorsysteem.

Verbeteringen
Ook kwam er een aantal verbeterpunten uit de evaluatie naar voren. Deze verbeterpunten zijn met systeembeheerder Xaurum (PE-online) geïnventariseerd. De volgende verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd:

 • De Veelgestelde Vragen (FAQ) op de website zijn uitgebreid op basis van de uitkomsten uit de evaluatie;
 • Specialisten krijgen voortaan een foutmelding als zij het aantal accreditatiepunten vergeten in te vullen;
 • Er is een veld toegevoegd aan het invulformulier om te kunnen aangeven met welke specialist art. 14 Wet BIG anders dan KP of KNP zij de intervisie hebben uitgevoerd (bijv. met een psychiater of verpleegkundig specialist).
 • De gebruiksinterface krijgt een update;
 • Het wordt mogelijk om de presentie van een bijeenkomst voor KP en KNP in één keer op te voeren in plaats van voor ieder specialisme apart;
 • Het wordt voor de moderator mogelijk om een rapport uit te draaien met een overzicht van opgevoerde intervisie;
 • Het wordt makkelijker om de presentie op te voeren, zodat de moderator niet steeds opnieuw de namen van de deelnemers hoeft op te zoeken.

 De volgende punten worden later dit jaar of in 2025 opgepakt:

 • De gebruiksinterface krijgt een update;
 • Het wordt mogelijk om de presentie van een bijeenkomst voor KP en KNP in één keer op te voeren in plaats van voor ieder specialisme apart;
 • Het wordt voor de moderator mogelijk om een rapport uit te draaien met een overzicht van opgevoerde intervisie;
 • Het wordt makkelijker om de presentie op te voeren, zodat de moderator niet steeds opnieuw de namen van de deelnemers hoeft op te zoeken.

Om technische redenen zijn er ook verbeterpunten die helaas niet kunnen worden opgelost. Zo is het niet mogelijk om intervisie op te voeren via de app van PE-online, ingevoerde gegevens tussentijds op te slaan, een totaaloverzicht van ingevoerde gegevens te krijgen voordat de moderator de intervisiebijeenkomst in de herregistratiedossiers van de deelnemers heeft ingevoerd en eerst de deelnemers te selecteren voordat informatie over de bijeenkomst is opgevoerd. Ook het automatisch berekenen van het aantal accreditatiepunten voor een bijeenkomst is niet mogelijk, omdat dit foutgevoelig is.

De CRT hoopt met de verbeteringen het werken met het moderatorsysteem efficiënter te hebben gemaakt voor moderatoren en het FGzPt-bureau.