“Op de positie van de huidige psychologen ben ik best een tikje jaloers”

Die uitspraak is van Jos Delimon, de eerste voorzitter van de FGzPt. De FGzPt bestaat eenentwintig jaar en wat is er in die jaren veel gebeurd. In twee decennia hebben de psychologische BIG-opleidingen een enorme kwaliteitsslag doorgemaakt. Een aantal hoogtepunten is beschreven in de
jubileumuitgave ‘Samen werken aan kwaliteit’, die vandaag is verschenen.

Het eerste exemplaar werd door de huidige FGzPt-voorzitter Tonnie Prinsen uitgereikt aan twee klinisch psychologen in opleiding. Dat gebeurde tijdens het 15e jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Visie op toen en nu 
In de jubileumuitgave geven verschillende betrokkenen hun visie op de ontwikkelingen binnen het psychologische beroepen- en opleidingsveld. De jubileumuitgave van de FGzPt staat niet alleen stil bij het verleden, maar ook bij wat er op dit moment speelt en wat er nog valt te verwachten in de nabije
toekomst. Prinsen: “We leven in een tijd van een langzame revolutie. Of van een snelle evolutie, het is maar hoe je het bekijkt. Ik denk dat we ons pas over een aantal jaar zullen realiseren hoe belangrijk de huidige veranderingen zijn.” 

Prachtige en krachtige resultaten 
De jubileumuitgave is bedoeld voor beroepsbeoefenaren, opleidelingen en andere geïnteresseerden. “We hopen hen hiermee een mooie dwarsdoorsnede te bieden van belangrijke ontwikkelingen in de psychologische BIG-opleidingen, waaraan een heel groot aantal mensen heeft bijgedragen. We willen graag iedereen bedanken die zich in de afgelopen ruim twintig jaar heeft ingezet voor alle activiteiten
binnen en buiten de FGzPt. Samen werken aan kwaliteit: wat levert dat prachtige en krachtige resultaten op.”

Download de jubileumuitgave ‘Samen werken aan kwaliteit’